Kursus Mahir Dasar (KMD)

Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 di SMP Negeri 1 Pandak diadakan diklat Kursus Mahir Dasar (KMD) bagi guru dan Karyawan SMPN 1 Pandak. Acara dibuka oleh ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan dilanjutkan dengan materi KMD oleh pembina Pramuka Senior di SMPN 1 Pandak Kak Suwari, S. Th. dan Pembina Pramuka Senior dari Gubug Pramuka Bantul Kak Tanti Sadmawati, SE.

Kak Siti Yulaikhah, M. Pd
Kak Suwari, S. Th
Kak Tanti Sadmawati, SE

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *