Notulen Rapat Lustrum SMPN 1 Pandak

Berdasarkan hasil rapat perwakilan Alumni maka dibentuk Panitia Lustrum SMPN 1 Pandak dengan Susunan sebagai berikut

Ketua

 1. Suwari, S. Th. (guru SMPN 1 Pandak angkatan 1981)
 2. Turtrisno (angkatan …)

Sekretaris

 1. Isna Alfi B (angkatan 2007)
 2. Mulyoto Bekti Nugroho, S. Pd. (guru SMPN 1 Pandak)

Bendahara

 1. Suratminingsih (angkatan 1981)
 2. Sri Rejeki, S. Pd. (guru SMPN 1 Pandak)

Seksi Kegiatan

 1. Sumadi (angkatan 1989, Koordinator)
 2. Guntur
 3. Sujadi
 4. Purwanti (angkatan 1989)
 5. Titik
 6. Agus Gandem
 7. Suhaswinardi, S. Pd. (guru SMPN 1 Pandak)

Seksi Publikasi dan Dokumentasi

 1. Damar
 2. Dika
 3. Hariyono, S, Pd. (guru SMPN 1 Pandak)

Seksi Humas

 1. Fauzan
 2. Sholeh (angkatan 2007)
 3. Emiliana Bintari (angkatan 1990)
 4. Marsih
 5. Siti Arum
 6. Siti Fajar (angkatan 1989)
 7. Danang Murtiyatno, S. Pd. (guru SMPN 1 Pandak)
 8. Tri Heriyanto, M. Pd. (guru SMPN 1 Pandak)

Seksi Perlengkapan

 1. Parjiyanto
 2. Friyatmoko
 3. Hajar
 4. Elmi
 5. Ratih
 6. Ervanda
 7. Pikur
 8. Dhawani
 9. Handiva
 10. Mujono, S. Pt (SMPN 1 Pandak)
 11. Jumahadi ( SMPN 1 Pandak

Seksi Konsumsi

 1. Linda Lestari (angkatan 2005
 2. Agustina Surani (angkatan 2005)
 3. Untarni (angkatan 1982)
 4. Sri Tawangsih, S. Pd. (guru SMPN 1 Pandak)

Contact Person

 1. Tri Heriyanto.M.Pd HP. 08121582400
 2. Mulyoto BN S.Pd HP. 081578929268
 3. Sri Rejeki. S.Pd HP. 081578929268